De vindplaats voor interventies en leerproducten

De Deelkracht Databank: voor professionals die werken met mensen met een auditieve en/of communicatieve beperking
Mensen zochten vaak naar Communicatie Doof TOS

De Deelkracht-databank

De zorg en ondersteuning voor mensen met een zintuiglijke beperking vragen om zeer specifieke kennis en deskundigheid. Binnen de sector van instellingen voor kinderen en volwassenen met een auditieve en/of communicatieve beperking zijn veel interventies en leerproducten ontwikkeld.

Toch zijn ze voor andere professionals vaak moeilijk te vinden en te vergelijken. In de Deelkracht-databank staan samenvattingen van interventies en leerproducten.

Voor wie?

De Deelkracht-Databank is bedoeld voor professionals die werken met kinderen en volwassenen met een auditieve en/of communicatieve beperking (en hun omgeving). Professionals kunnen in de samenvattingen de contactgegevens van de organisatie vinden die de interventie of het leerproduct in beheer heeft.

Interventie indienen

Zelf een interventie indienen? Dat kan! Een interventie indienen, betekent dat je deze ook wilt delen met anderen. Hoe je een interventie indient en welke uitgangspunten we hanteren voor jouw bijdrage lees je in de toelichting.