4D35A4CC-CDD1-4189-9E9B-6DBF6E0433C4
Filter interventies

ImPACTOS

ImPACTOS is een bewezen effectief programma voor indirecte behandeling met ouders van kinderen met TOS. De logopedist leert ouders taalstimulering in een 1 op 1 setting.

Meer informatie

Zintuigenverhalen maken

Ouders en professionals kunnen zelf leren een Zintuigenverhaal te maken door het volgen van een cursus. Door het voorlezen ontstaan positieve contactmomenten en doet het kind nieuwe zintuigelijke ervaringen op.

Meer informatie

Gebarengame Handlantis

In deze game maken ouders, familie en vrienden van jonge dove en slechthorende kinderen op een prettige manier kennis met “Nederlands met Gebaren” en leren ze spelenderwijs wat belangrijk is in de omgang met een kind met een auditieve beperking.

Meer informatie

ToM(mie)-training voor kinderen met een auditieve beperking

De ToM-training is gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling. Tijdens de training leert het kind de gevoelens, gedachten en intenties van anderen beter te lezen en te begrijpen. Het kind vergroot hiermee het inzicht in zichzelf en in anderen, waardoor het makkelijker aansluiting vindt bij leeftijdsgenoten.

Meer informatie

FonoBomb

Het gestructureerd stimuleren van de aanleg van een fonologische klanklus middels een auditief bombardement dat ouders via filmpjes dagelijks aanbieden aan hun kind.

Meer informatie