4D35A4CC-CDD1-4189-9E9B-6DBF6E0433C4
Filter interventies

Ontwikkelleerlijnen Van nul tot taal

De ontwikkelleerlijnen (OLL) zijn observatieschalen die worden gebruikt in de vroegbehandeling en ambulante behandeling binnen Auris Zorg. Het beschrijft de stappen/mijlpalen van de ontwikkeling van het typisch ontwikkelende kind. De OLL worden eens per drie maanden ingevuld door verschillende disciplines, zodat men kan na gaan hoe een cliënt zich ontwikkelt ten opzichte van het typisch ontwikkelde kind.

Meer informatie

ZINspelen

ZINspelen is een groepsinterventie die zich richt op het verbeteren van de expressieve grammaticale vaardigheden van jonge kinderen met TOS. De interventie wordt wekelijks gegeven door pedagogisch behandelaars in groepjes van 2-4 kinderen.

Meer informatie

Emotieweb

Als de sociaal-emotionele ontwikkeling bij een kind niet goed verloopt, kan dit leiden tot problemen in de omgang met anderen en tot frustraties. Opsporen waar de achterstanden precies zitten, geeft handvatten voor de behandeling. Zo kan de ontwikkeling optimaal gestimuleerd worden. Emotieweb brengt middels (observatie)taken en vragenlijsten verschillende deelgebieden van het sociaal-emotioneel functioneren in kaart.

Meer informatie

ImPACTOS

ImPACTOS is een bewezen effectief programma voor indirecte behandeling met ouders van kinderen met TOS. De logopedist leert ouders taalstimulering in een 1 op 1 setting.

Meer informatie

Zintuigenverhalen maken

Ouders en professionals kunnen zelf leren een Zintuigenverhaal te maken door het volgen van een cursus. Door het voorlezen ontstaan positieve contactmomenten en doet het kind nieuwe zintuigelijke ervaringen op.

Meer informatie

Gebarengame Handlantis

In deze game maken ouders, familie en vrienden van jonge dove en slechthorende kinderen op een prettige manier kennis met “Nederlands met Gebaren” en leren ze spelenderwijs wat belangrijk is in de omgang met een kind met een auditieve beperking.

Meer informatie