Deel deze interventie:

Ambulante begeleiding

Voor wie Professional
Doelgroep Dove volwassenen
Leeftijd 18+
Doel Het behouden of vergroten van eigen regie op alle levensterreinen; zo zelfstandig mogelijk (blijven) wonen. Vereenzaming en verwaarlozing voorkomen.
Beheerder GGMD, Koninklijke Kentalis en 's-Heerenloo regio de Noorderbrug
Contact siac@audcom.nl

Meer interventies

ImPACTOS

ImPACTOS is een bewezen effectief programma voor indirecte behandeling met ouders van kinderen met TOS. De logopedist leert ouders taalstimulering in een 1 op 1 setting.

Meer informatie