4D35A4CC-CDD1-4189-9E9B-6DBF6E0433C4

Deel deze interventie:

AJONGH - Als je oren niet goed horen

Voor wie Professional
Doelgroep Dove/slechthorende kinderen met een hulpvraag op het gebied van psycho-educatie met betrekking tot hun auditieve beperking/(communicatieve) vaardigheden en hun ouders/leerkrachten.
Leeftijd 5 t/m 18 jaar
Doel Algemene kennis over (de gevolgen van) de auditieve beperking wordt in de training vertaald naar het dagelijks leven. Het doel is het versterken van (communicatieve) vaardigheden en kennisvermeerdering en bewustwording van de omgeving over de beperking van het kind en de gevolgen ervan.
Beheerder Koninklijke Kentalis
Contact academie@kentalis.nl

Meer interventies

Ontwikkelleerlijnen Van nul tot taal

De ontwikkelleerlijnen (OLL) zijn observatieschalen die worden gebruikt in de vroegbehandeling en ambulante behandeling binnen Auris Zorg. Het beschrijft de stappen/mijlpalen van de ontwikkeling van het typisch ontwikkelende kind. De OLL worden eens per drie maanden ingevuld door verschillende disciplines, zodat men kan na gaan hoe een cliënt zich ontwikkelt ten opzichte van het typisch ontwikkelde kind.

Meer informatie

ZINspelen

ZINspelen is een groepsinterventie die zich richt op het verbeteren van de expressieve grammaticale vaardigheden van jonge kinderen met TOS. De interventie wordt wekelijks gegeven door pedagogisch behandelaars in groepjes van 2-4 kinderen.

Meer informatie

Emotieweb

Als de sociaal-emotionele ontwikkeling bij een kind niet goed verloopt, kan dit leiden tot problemen in de omgang met anderen en tot frustraties. Opsporen waar de achterstanden precies zitten, geeft handvatten voor de behandeling. Zo kan de ontwikkeling optimaal gestimuleerd worden. Emotieweb brengt middels (observatie)taken en vragenlijsten verschillende deelgebieden van het sociaal-emotioneel functioneren in kaart.

Meer informatie