4D35A4CC-CDD1-4189-9E9B-6DBF6E0433C4

Deel deze interventie:

Leven met gehoorverlies

Voor wie Cliënt, systeem
Doelgroep Slechthorende en plots- en laatdove volwassenen en hun partners of andere intimi. Het gaat om mensen met Nederlands als eerste taal. Naast het gehoorverlies kan er sprake zijn van andere problematiek.
Leeftijd 18+
Doel De cliënt weet welke vormen van communicatie er zijn voor mensen met een gehoorbeperking en kan informatie over eigen gehoorverlies en de invloed hiervan delen met anderen. De cliënt kan eigen ervaringen rondom het gehoorverlies verwerken en zich beter leren handhaven in de samenleving. De partners kunnen omgaan met het gehoorverlies van hun dierbaren.
Beheerder GGMD
Contact contact@ggmd.nl

Meer interventies

Ontwikkelleerlijnen Van nul tot taal

De ontwikkelleerlijnen (OLL) zijn observatieschalen die worden gebruikt in de vroegbehandeling en ambulante behandeling binnen Auris Zorg. Het beschrijft de stappen/mijlpalen van de ontwikkeling van het typisch ontwikkelende kind. De OLL worden eens per drie maanden ingevuld door verschillende disciplines, zodat men kan na gaan hoe een cliënt zich ontwikkelt ten opzichte van het typisch ontwikkelde kind.

Meer informatie

ZINspelen

ZINspelen is een groepsinterventie die zich richt op het verbeteren van de expressieve grammaticale vaardigheden van jonge kinderen met TOS. De interventie wordt wekelijks gegeven door pedagogisch behandelaars in groepjes van 2-4 kinderen.

Meer informatie

Emotieweb

Als de sociaal-emotionele ontwikkeling bij een kind niet goed verloopt, kan dit leiden tot problemen in de omgang met anderen en tot frustraties. Opsporen waar de achterstanden precies zitten, geeft handvatten voor de behandeling. Zo kan de ontwikkeling optimaal gestimuleerd worden. Emotieweb brengt middels (observatie)taken en vragenlijsten verschillende deelgebieden van het sociaal-emotioneel functioneren in kaart.

Meer informatie