4D35A4CC-CDD1-4189-9E9B-6DBF6E0433C4

Deel deze interventie:

Opkomen voor jezelf; assertiviteitstraining voor slechthorenden

Voor wie Cliënt
Doelgroep De training is bedoeld voor slechthorende, plotsdove en laatdove volwassenen die graag beter willen leren opkomen voor zichzelf en voor hun slechthorendheid.
Leeftijd 18+
Doel De cliënt kan zich beter leren handhaven in de naaste omgeving en in de samenleving. Zo weet de cliënt welke aspecten invloed kunnen hebben op de eigen assertiviteit en kan hij op een zelfbewuste manier voor zichzelf opkomen. De cliënt kan omgaan met kritiek van anderen en kan zijn zelfvertrouwen vergroten.
Beheerder GGMD
Contact contact@ggmd.nl

Meer interventies

Ontwikkelleerlijnen Van nul tot taal

De ontwikkelleerlijnen (OLL) zijn observatieschalen die worden gebruikt in de vroegbehandeling en ambulante behandeling binnen Auris Zorg. Het beschrijft de stappen/mijlpalen van de ontwikkeling van het typisch ontwikkelende kind. De OLL worden eens per drie maanden ingevuld door verschillende disciplines, zodat men kan na gaan hoe een cliënt zich ontwikkelt ten opzichte van het typisch ontwikkelde kind.

Meer informatie

ZINspelen

ZINspelen is een groepsinterventie die zich richt op het verbeteren van de expressieve grammaticale vaardigheden van jonge kinderen met TOS. De interventie wordt wekelijks gegeven door pedagogisch behandelaars in groepjes van 2-4 kinderen.

Meer informatie

Emotieweb

Als de sociaal-emotionele ontwikkeling bij een kind niet goed verloopt, kan dit leiden tot problemen in de omgang met anderen en tot frustraties. Opsporen waar de achterstanden precies zitten, geeft handvatten voor de behandeling. Zo kan de ontwikkeling optimaal gestimuleerd worden. Emotieweb brengt middels (observatie)taken en vragenlijsten verschillende deelgebieden van het sociaal-emotioneel functioneren in kaart.

Meer informatie