4D35A4CC-CDD1-4189-9E9B-6DBF6E0433C4

Deel deze interventie:

Zintuigenverhalen

Zintuigenverhalen is een voorleesmethodiek voor kinderen met een communicatieve meervoudige beperking tot (plusminus) 12 jaar met een cognitieve ontwikkelingsleeftijd tot 7 jaar. Door gestructureerde voorleessessies worden positieve contactmomenten gecreëerd. De verhalen zijn eenvoudig op maat te maken waardoor ze persoonlijk, aansprekend en herkenbaar worden.

Voor wie Professional, ouders
Doelgroep Kinderen met een communicatief meervoudige beperking
Leeftijd t/m 12 jaar
Doel Creëren van positieve contactmomenten
Beheerder Koninklijke Kentalis
Contact vakgroep@kentalis.nl

Meer interventies

Ontwikkelleerlijnen Van nul tot taal

De ontwikkelleerlijnen (OLL) zijn observatieschalen die worden gebruikt in de vroegbehandeling en ambulante behandeling binnen Auris Zorg. Het beschrijft de stappen/mijlpalen van de ontwikkeling van het typisch ontwikkelende kind. De OLL worden eens per drie maanden ingevuld door verschillende disciplines, zodat men kan na gaan hoe een cliënt zich ontwikkelt ten opzichte van het typisch ontwikkelde kind.

Meer informatie

ZINspelen

ZINspelen is een groepsinterventie die zich richt op het verbeteren van de expressieve grammaticale vaardigheden van jonge kinderen met TOS. De interventie wordt wekelijks gegeven door pedagogisch behandelaars in groepjes van 2-4 kinderen.

Meer informatie

Emotieweb

Als de sociaal-emotionele ontwikkeling bij een kind niet goed verloopt, kan dit leiden tot problemen in de omgang met anderen en tot frustraties. Opsporen waar de achterstanden precies zitten, geeft handvatten voor de behandeling. Zo kan de ontwikkeling optimaal gestimuleerd worden. Emotieweb brengt middels (observatie)taken en vragenlijsten verschillende deelgebieden van het sociaal-emotioneel functioneren in kaart.

Meer informatie